Totes les empreses integrades a la nostra
estructura productiva disposen de certificació
ISO-9001/2008 com assegurament dels nostres
processos i garantia dels nostres serveis.

Processos de soldadura amb control de qualitat
basats en les normes ISO 3834-2 i EN 15085
de referència al món ferroviari.

També estem treballant per a la implantació
del sistema de gestió mediambiental
segons la norma ISO 14001.