AGRUCOME està format per un conjunt d'empreses de llarga experiència en el sector ferroviari i amb un ampli bagatge tècnic i de coneixement que permet oferir les solucions adequades a les diferents necessitats del sector.


Disposem dels mitjans tècnics i humans especialitzats en cada un dels processos; això ens permet oferir una resposta integral a les necessitats del sector i complir amb garantia les especificacions requerides per al producte o servei.